ornament%20lewy.jpghttps://www.instagram.com/asfashion_star/   https://asjewellery.pl/kontakt   https://www.instagram.com/as_jewellery/   https://twitter.com/AS_Jewellery_PL   
https://www.facebook.com/asbizuteriaPrawa%20str%201.png

LABRADORYT - Mowa tu oczywiście o labradorycie (inną jego nazwą jest jeszcze labrador). Ale czym w istocie jest ten minerał? Jest to kamień z grupy skaleni zwanych plagioklazami. Swoją niezwykłą barwę zawdzięcza temu, że jest mieszanką dwóch minerałów – albitu (glinokrzemian – sodu) i anortytu (glinokrzemianu wapnia). Jego barwa jest jedną z najbardziej niezwykłych barw jakie możemy spotkać w świecie minerałów. Labradoryt jest kamieniem ciemnoszarym z metalicznym odcieniem – i tu w zależności od rodzaju kamienia- odcień ten może być w kolorze granatu, zieleni, żółci, a nawet ognistego pomarańczu. Jest to kamień który wykazuje własności pleochroizmu, czyli inaczej wielobarwności. Jego barwa zmienia się wraz z kątem padania światła. To optyczne zjawisko znane jest również jako (cóż za zaskoczenie!) labradoryzacją. Jego nazwa wywodzi się od Półwyspu Labrador, który to znajduje się w Kanadzie. To tam został znaleziony i opisany po raz pierwszy, a było to w XVII wieku. I to właśnie tam do dziś występują jego złoża.

HEMATYT - Hematyt jest zwany kamieniem wojowników. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa haema (haima), czyli krew. Już w starożytnym Babilonie był obowiązkowym ochronnym amuletem noszonym przez żołnierzy podczas wojen, a w średniowieczu przykładano na rany, by zatamować krwotok i przyspieszyć proces gojenia. Nazywany jest także kamieniem szczęścia, bo pozwala znosić trudne sytuacje życiowe.

ONYKS - symbolizuje siłę i moc. Kamień ten pozwoli ci stać się panią własnego losu. Pogłębia poczucie kontroli nad swoim życiem, obdarza takimi cechami jak: determinacja, wytrwałość, odwaga i stanowczość. Zwany jest również kamieniem mądrości.

PIRYT - kamieniem należącym do gromady siarczków. Pod względem budowy chemicznej jest to siarczek żelaza. Ze względu na swoją złotometaliczną barwę i mylenie go z prawdziwym złotem dawniej nazywany był „złotem głupców” lub „kocim złotem”. Bywa także mylony z Markasytem, którego skład chemiczny jest taki sam, jednak struktura zupełnie inna. Piryt krystalizuje się w układzie regularnym tworząc postacie sześcianów, ośmiościanów i dwunastościanów pentagonalnych, a Markasyt krystalizuje się w układzie rombowym, jest mniej trwały i łatwiej od Pirytu ulega działaniu tlenu i wilgoci.
Nazwa Pirytu pochodzi od greckiego słowa „pyr” oznaczającego „ogień” lub „pyrites” czyli iskrzący. Jest to bowiem minerał, który iskrzy się po uderzeniu o stal.

PERŁA HODOWLANA - Perły hodowane – perły powstałe w wyniku zamierzonej ingerencji człowieka we wnętrze mięczaków perłorodnych. Stymulacja mięczaka do produkcji perły polega na wprowadzeniu do wnętrza jego ciała pobranej od innego osobnika tkanki nabłonka płaszcza, mającej zdolność do produkcji masy perłowej. W przypadku hodowli pereł jądrowych dodatkowo wprowadzane jest sztuczne jądro, które będzie stanowiło wzorzec kształtu perły i skróci cykl hodowli perły. Rozpoczęcie hodowli pereł na początku XX wieku spowodowało zaprzestanie połowów pereł naturalnych i wyparło je z powszechnego obrotu handlowego.